Třídní schůzky 29.4. 2019 informace

29.04.2019 18:22
 1. Papíry na lavice
 2. Podpisy
 3. Informace ohledně elektronické pokladny
 4. Vzdělávání, chování
 • Čj probráno skoro všechno (ještě slovesa – určování) písemné práce v červnu, příprava průběžně, dostanou domů příklady k procvičení za dú, popř. příprava na písemnou práci
 • Ma probráno všechno
 • Zlomky (porovnávání, sčítání, odčítání, zlomky + čísla smíšená), násobky, písemné operace, paměťové operace, slovní úlohy
 • převody jednotek váhy, objemu, času, počítání se závorkami, bez závorek
 • aritmetický průměr
 • G probráno všechno
 • obvody, obsahy, převody jednotek míry,
 • Rýsování trojúhelníků (4 druhy – pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný, s různými délkami stran), čtyřúhelníků
 • Rovnoběžky, různoběžky +různoběžka kolmice
 • Kružnice, kruh
 • Přímky, polopřímky + polopřímky opačné
 • Osa souměrnosti, polovina úsečky pomocí kružítka
 • NS – na papíru a na webovkách

Učivo NS – je potřeba se učit, vyhledávat v textu, dávat pozor při hodinách, vypracovávání otázek, na II. stupni dějepis taktéž formou více aktivizující

Čtení – pověsti, seznam literatury, čtenářáky

Knihy Staré řecké báje a pověsti, V říši obrů, Lovci mamutů, Spočítej hvězdy, Na křídlech orla, dočteme Obrazy z českých dějin a pověstí

Sloh – ukázka samostatných prací, pravidla v praxi (použiju více v 5. ročníku)

 • Dělat opravy!!!!
 • D.ú. jako reflexe (zda děti učivo ovládají – měly by domácí úkoly dělat samy)
 • Nepozornost, vykřikování
 • Neodevzdávají a nepodepisují písemky
 • Lepidla a nůžky
 • Pochvala za chování mimo vyučování, třída funguje, neperou se, učitelky je chválí
 • Knihovna - pochvala

 

 1. Jiné akce a výlety
 • Sběr 13. 5. – 17. 5.
 • Foto 20. 5. – 23. 5.
 • Vystoupení ZUŠ 16.5. v 8.30 hodin
 • Den dětí 31.5. – na hřišti Gólu
 • Koncert Na vlnách přátelství – 4.6. 2019 (50 Kč)
 • Branný kurz 19. 6. – 24. 6. (upřesníme)

 

Výlety

14.5. – Kozí Hrádek, Tábor

5.6. – 7.6. – Smršťov (spacáky, léky, hry s sebou) - týden před výletem budou bližší informace na lístečkách

Spaní ve škole v druhé polovině června (není úplně jisté, ale dám vědět)

 

Předpokládané výlety v 5. ročníku:

Exkurze Macocha – v září (+ Pálavské vrchy)

Vyšehrad – exkurze k výuce

Mladé Buky, Šumava – školní výlet + exkurze

Divadelní představení

 

5.ročník – ICT předmět (nový)

Vánoční jarmark – projekt České pojišťovny

Příprava na II. stupeň – více psaní, více samostatnosti