Třídní schůzka

16.11.2017 07:45

Dobrý den!

Ve čtrvtek 30.11. 2017 se koná v naší třídě třídní schůzka od 16.00 hod. Přítomni budou všichni vyučující.

Program: hodnocení čtvrtletní práce dětí za tento školní rok, celkové hodnocení žáků 4. a 5. tříd

                Montessori, plánování schůzek ve třech, seznámení s plánovanými akcemi, projekty, diskuse,....

Ve škole v době schůzek bude probíhat prodejní adventní výstava, hudební vystoupení žáků školy a jiný doprovodný program, pozvánku obdržíte.

Těšíme se na Vaši účast.

Věra Nováková