Soubor učebnic

27.06.2016 08:00

V pondělí a v úterý 27.-28. června proběhnou třídnické dny - budeme společně uklízet třídu, připravovat se na závěr školního roku a také na zářijový vstup do sedmé třídy. Je nezbytně nutné připravit si na pondělí celý soubor učebnic, které děti vrátí ve škole třídní učitelce a obdrží učebnice potřebné do sedmého ročníku. Prosím, zkontrolujte stav a počet učebnic, aby soubor byl kompletní. Případné poznámky vygumujte, učebnice slepte a celkově je uveďte do co nejlepší kondice (chybějící kousky či zničené učebnice budou děti muset škole uhradit odpovídající finanční částkou). Výměna učebnic proběhne v pondělí 27. června, pro jistotu si děti musí přinést lepenku, nůžky a cca 50Kč na případné úhrady poničených učebnic. 

Seznam učebnic v souboru pro 6. ročník:

Český jazyk, Čítanka, Dějepis, Fyzika, Matematika (1, 2, 3), Přírodopis, Sbírka úloh, Obecný zeměpis, Zeměpis 6, Občaská výchova (již odevzdáno TU), Angličtina (Project 1 - odevzdáno vyučujícím), Němčina (vrací se vyučující pouze v případě nepokračování ve studiu v 7. ročníku) - celkem tedy 11ks učebnic.