shrnutí informací z třídní schůzky

29.11.2019 14:37

Třídní schůzky čtvrtek 28.11. v 15.30 hodin, 5.B  

Vzdělávání a chování

 • Soustředit se na opravy
 • Úkoly – nestíhá-li dítě (kvůli zápasům, návštěvy příbuzných, oslavy, kroužky), dá vědět, posune se mu lhůta na odevzdání
 • Naučit násobky, vyjmen. slova, slovní druhy, pády, zájmena (budu zkoušet po Vánocích)
 • Děti při výkladu nedávají pozor, pak chybují ve cvičeních z Čj, nebo nestíhají, protože nevědí, co mají dělat (já vždycky říkám: „Jsem tady, kdo chce poradit?“)
 • Čtení – některé děti opravdu špatně čtou nahlas (zaměřit se na obojí způsob čtení – tichý i hlasitý)
 • Diktáty – nemusím dávat předem přípravu v případě jevů již dávno probraných (děti již mají perfektně umět vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen – vzory, + shoda podmětu s přísudkem

př: TY Děti běžely)

 • Slohy – předvádějí se, protože jim slohy anonymně pročítám, takže rodiče upozorní své potomky, že některá témata či výrazy nejsou vhodné a mohla bych to brát jako velikou drzost
 • NS  - když budou mít děti vlastní flash – nahraju fotky k daným částem republiky (jako doplnění k přípravě na písemku z NS)
 • Kdo si chce nosit věci domů, může, ale musí je zase přinášet
 • Čeká nás: dělení dvojciferným, zdvojené souhlásky – to bude těžké učivo
 • Chování mnohem lepší, neperou se, nenadávají si, mají hezké kamarádské vztahy, občasné zapomínání u stejných dětí
 • AJ – jazyková skupina pochvala od p. uč. Sechovcové za bezvadnou práci v hodinách, za snahu, pracovitost, aktivitu (děti udělaly krásné projekty z AJ)
 • Výlety – příšerné, když jedeme dál autobusem (nevydrží sedět a neřvat)
 • Praha – hodnocení  (5.A – dovedla lépe poslouchat), děti si udělaly krásné animované filmy (budou k vidění na fcb školy)
 • Chválím – za samostatnou výzdobu třídy (samy děti lepily okna, zpěv na vystoupení…)

 

4. Jiné (akce, sběr, výlety)

 • Sběr – kino příliš drahé, součet obou sběrových akcí – jedna návštěva kina za rok

Poslední sběr - 4. místo z celkového pořadí všech tříd

(nejlepší sběrač – D. Fotr)

 • Dárky pod stromek – losujeme
 • Stromeček – paní Záklasníková (tím jí děkuji, protože nám stromeček zajišťuje každý rok)
 • Čert a Mikuláš – balíčky za 1600 Kč (zbytek peněz z minulého roku
 • Dostaneme sponzorský dar z Blanických (výlet – 2000 Kč na autobus?) – to se ještě rozhodneme
 • 300 Kč SRPZŠ – na pokladnu
 • Otevírání školy v 7.30 (listopad – březen)
 • Nový školní klub – vchod zvenku ze strany
 • Polední přestávka – zákaz nebezpečného chování v areálu školy, ale i na Lukách, i pod schody u družiny
 • Hlídání částek ve školní pokladně – 500 Kč minimálně
 • Výlet (vedením povoleno jen 6 dnů ve školním roce)

Čeká nás ještě:

Vyšehrad + Slavín

Divadlo

Závěrečný výlet - 2 pracovní dny

Spaní ve škole – možná

 • 60. výročí se odkládá, protože není vše připraveno
 • Končíme v pátek 20. 12., nástup do školy v pondělí 6.1. 2020