SCIO informace

19.09.2018 15:17

Na třídní schůzce se otevřela diskuze k možnosti realizace SCIO v pátém ročníku v době, kdy by mohly výsledky testů ovlivnit rodičovské rozhodnutí o přechodu na nižší gymnázium po absolvování pátého ročníku. Tedy absolvovat testy nejlépe v 1. pololetí 5. ročníku a ne v šestém ročníku, jak je tomu zvykem na naší škole. Z kanceláře SCIO se mi ozvali. Bohužel – testy mohou nabídnout třeťákům, ve čtvrtém ročníku testy nedělají, v pátém ročníku až v dubnu (což nepomůže dětem, co už na gymnázium podaly přihlášky). Od paní zástupkyně jsem dostala informaci, že testy v šestém ročníku se píší v průběhu podzimních měsíců, takže nepostrádají evaluační faktor a neztrácí tedy funkci výpovědi o tom, jak se děti na prvním stupni snažily. Takže prozatím nechává testování na šestý ročník.

Pokud by někdo z rodičů měl zájem o testování v pátém ročníku v jarních měsících, čímž by se SCIO v šestce zrušilo (v devátém ročníku budou děti opět testovány), nechávám to již na rodičovské aktivitě, protože to už by se museli spojit a dohodnout rodiče všech čtvrtých ročníků, zjistit zájem o přesunutí testování a s případným návrhem dojít za vedením školy.