Sázavský klášter

15.10.2015 08:00

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 se třídy 7.A a 7.B spolu s paní učitelkou Hlaváčkovou a Vondrákovou vypravily na školní výlet. I když nám ten den počasí vůbec nepřálo, cesta autobusem utekla jako voda.

Zamířeno jsme měli do malého městečka v Posázaví, obklopeného krásnou přírodou, kde stojí jedna z nejvýznamnějších památek českého středověku - Sázavský klášter. 

Když jsme dorazili na místo, ujala se nás paní průvodkyně, která nám o tomto místě řekla spoustu zajímavostí. 

Podle legendy se v místě dnešního kláštera v roce 1032 setkal Prokop s knížetem Oldřichem. Poustevník nabídl knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. Z vděčnosti pomohl kníže Prokopovi založit benediktinský klášter, který se stal kvetoucím centrem duchovního života a písemnictví. V klášteře se pěstovala kultura a liturgie ve slovanském jazyce. 

Koncem 11. století vystřídali slovanské benediktíny mnichové latinští, kteří s výjimkou husitského a pohusitského období dále klášter spravovali a modernizovali i v jeho stavebních podobách až do roku 1785, kdy byl zrušen císařem Josefem II.. V 19. století noví majitelé kláštera bývalý konvent částečně stavebně upravili pro potřeby zámeckého bydlení ve slohu novorenesančního klasicismu. 

Součastí prohlídky je i barokní refektář a gotická kapitulní síň s vzácnými mariánskými motivy ze 14. století. Zároveň jsme měli možnost prohlédnout si barokní kostel zasvěcený sv. Prokopovi a pod ním kryptu s ostatky tohoto prvního v Římě kanonizovaného českého světce. Někteří z nás mohli vstoupit do archeologické sondy pod klášterní chodbou a rázem se ocitli až ve 14. století. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat učitelskému doprovodu za velmi zajímavý a naučný výlet. 

 

        Andrea Melicharová a Jakub Sicha