Rodičovské schůzky

22.11.2016 16:00

V úterý 22. listopadu od 16,00 hodin se v učebně č. 19 uskuteční třídní schůzky 7.A. Na programu budou mimo jiné změny ve školním řádu, plánované exkurze a výlety, konzultace třídního fondu, individuální pohovory s rodiči některých žáků a stručný přehled zasedání sdružení rodičů. Lyžařský výcvikový kurz je nutno řešit s Mgr. Janou Jeništovou (veškeré informace byly předány v písemné podobě již v průběhu prvního čtvrtletí). Od 16,30 hodin probíhá v prostorách školy tradiční Vánoční jarmark.