První školní den

30.08.2020 15:43

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1.9.2020.

Žáci se hned první den přezouvají. Klíčky budou nachystané v šatně ve skříňkách. Čísla skříněk zůstávají stejná jako v loňském roce. Pro zapomnětlivé bude přehled přidělených skříněk  v šatně vyvěšen.

1.9. společně strávíme jen první 2 vyučovací hodiny (tzn. do 9:40). Po zbytek týdne pak 5 vyučovacích hodin (tzn. do 12:35). Od pondělí 7.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin, který žáci v úterý obdrží.

Připomínám, že obědy žáci (rodiče) přihlašují a odhlašují samostatně. Přezuvky a obuv do tělocvičny mají mít světlou podrážku, aby nezanechávala stopy na podlahové krytině.

Jak již bylo avizováno na stránkách školy, došlo ke změně bankovního ústavu, u kterého je vedena školní pokladna. Z tohoto důvodu došlo ke změně čísla účtu, kam se peníze posílají. V aplikaci školní pokladny je již uvedeno číslo nové, č.ú. 2901825471/2010. Začátek roku je spojen s nákupem pracovních sešitů, proto je potřeba, abyste na účtu měli dostatek finančních prostředků. Pokud jste posílali peníze během prázdnin, zobrazované  zůstatky na účtu budou aktualizovány 31.8.2020.