Projekt Výměna vánočních přání

09.01.2017 08:00

Projekt Holiday Cards Exchange - Výměna vánočních přání

Žáci ZŠ Sídliště se již podruhé zapojili do projektu Výměny vánočních přání. Po úspěšné registraci a potvrzení účasti jsme byli zařazeni do skupiny č. 8 společně s dalšími sedmi partnerskými školami z celého světa (Bělorusko, Slovinsko, USA, Rusko a tři školy z Taiwanu).

Během listopadu žáci vytvořili vánoční přání a v prosinci byla tato přání rozeslána do partnerských škol - na oplátku jsme obdrželi sedm zásilek s vánočními pozdravy od dětí ze zahraničí. Celý projekt je organizován v anglickém jazyce, aby měly děti možnost uplatnit prakticky své znalosti, aby poznaly nové přátele a žáky ze zahraničních škol a také aby se dozvěděly, jak probíhají oslavy svátků v cizích zemích.

Tentokrát byli hlavními aktéry výměny přání žáci jazykové skupiny anglického jazyka z osmého ročníku, ale samozřejmě bych ráda poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli a přispěli svými výtvory. Také děkuji vedení i dalším zaměstnancům školy za možnost uskutečnění dalšího ročníku projektu, za finanční podporu a pomoc při řešení drobných komplikací s celním úřadem České pošty.

Pevně doufám, že projekt bude úspěšně pokračovat i v dalších letech, protože pro žáky byla i letošní výměna přání velkým přínosem, s nadšením si prohlíželi obdržená přání, diskutovali o obsahu dopisů a především se, jak doufám, utvrdili v přesvědčení, že studium cizího jazyka má opravdu smysl.

Mgr. Eva Leblová, koordinátorka projektu na ZŠ Sídliště