Příspěvek SRPZŠ

27.11.2017 09:15

Příspěvek SRPZŠ pro školní rok 2017/2018 bude vybírán ve výši 300,-  Kč na žáka.