Příspěvek SRPZŠ

23.11.2017 12:06

Příspěvek SRPZŠ na školní rok 2017/2018 činí stejně jako v loňském roce 300 Kč na každé dítě.