Přírodopis na 2.6. - 12.6.2020

02.06.2020 18:30

Opět vás všechny zdravím a přeji vše nejlepší ke Dni dětí (pokud vás to spíš neurazí).

Protože někteří finišujete na přijímací zkoušky, ke kterým vám již teď přeji hodně úspěchů, tak práce bude výrazně méně. 

1. Přeměněné horniny - str. 36 - 37:

a/ několikrát přečíst a pochopit princip přeměny (metamorfózy)

b/ str. 37 - Hlavní činitelé přeměny hornin - vypsat poznámky

c/ překreslit "Horninový cyklus"

d/ přepsat tabulku - str. 37 dole

e/ Přehled hornin - str. 44 - 45 - naučit se poznávat přeměněné horniny - zaměřit se na výskyt a použití

Tak ať se vám všem daří, hlavně u přijímaček.