Přírodopis na 16.6. - 22.6.2020

16.06.2020 18:00

Ahoj, 9.B,

jsem ráda, že s několika z vás jsem se minulý týden viděla a mohli jsme společně zopakovat alespoň část látky, kterou jste zpracovávali během distanční výuky. Je důležité, abyste věděli, jaké druhy hornin v přírodě můžete najít, jak vznikají a kde se používají (vyvřelé, usazené a přeměněné). K tomu je potřeba si uvědomit, že horniny vznikají z minerálů = nerostů. Takže vaše poslední práce je:

Minerály a jejich vznik:

str. 46 - 49 - opakovaně přečíst a pak do sešitu zapsat:

1. Vznik minerálů - str. 46 - vypiš

2. Mohsova stupnice tvrdosti - str. 48 - vypiš

3. Mineralogický systém - str. 49 - přepiš tabulku

4. str. 50 - 61 - procházej si přehled minerálů a zaměř se na vznik, výskyt a použití.

Tak ať se vám daří a doufám, že se se všemi uvidíme 26.6.