Přírodopis 18.3. - 27.3.2020

17.03.2020 22:34

1. Stavba Země - str. 12 - 13

a) opět přečíst

b) vypsat do ŠS pojmy: minerál, hornina, hydrosféra, atmosféra, astenosféra

c) popsat průřez Země - jednotlivé vrstvy - str. 13

2. Pohyb kontinentů - str. 14 - 17

a) přečíst

b) vypsat poznámky - Příčina pohybu kontinentů

c) vysvětlit pojmy: kontinentální drift, konvekční proudění, rift, středooceánský příkop, hlubokomořský hřbet

3. Tektonika

a) vysvětli pojem

b) překresli do ŠS nákresy na str. 18 - 19