Přírodopis 18.3. - 27.3.2020

17.03.2020 22:10

Soustava pohybová - str. 79 - 83

1. několikrát přečíst

2. vypsat poznámky - funkce

3. okopírovat (překreslit) - Stavba svalů - str. 80, přepsat tabulku str. 80

4. učit se poznávat svaly - obr. str. 81 - 83