Příprava na přijímací zkoušky

15.10.2019 09:00

V pondělí 14.10. jsme začali s přípravou na přijímací zkoušky z českého jazyka. Děti dostaly minulý týden 1. nakopírovaný list se cvičeními, který si měly připravit. V rámci vyučovací hodiny pak v pondělí vždy věnujeme část hodiny kontrole a vysvětlení případných nejasností. Ti,kteří přijímací zkoušky dělat nebudou, mají v tu dobu jinou práci.