Přihláška na šk. výlet

21.01.2018 22:07


PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ VÝLET

Závazně přihlašuji svou dceru / svého syna .............................................................................................   na
školní výlet 9.A v termínu 12.6. -15.6.2018 v rekreačním středisku Blaník - adresa Smršťov, 257 06 Louňovice pod Blaníkem.

Náklady činí za 1 den: 350,- ubytování + strava a 5,- místní poplatek OÚ. Doprava bude zajištěna individuálně.

Celková částka 1065,- Kč bude uhrazena ve 3 splátkách:

465-, ..........  do 31.1.2018

300,- ..........  do 31.3.2018

300,- ........... do 31.5.2018

Smlouva o poskytnutí ubytování a stravy v rekreačním středisku je závazná a v případě stornování se hradí stornopoplatky, a to až do výše 100 % v závislosti na době oznámení neúčasti žáka. Pokud bude u někoho z žáků nalezen alkohol či jiné návykové látky (včetně cigaret), ať již při konzumaci nebo jen v držení, bude tento žák z výletu okamžitě vyloučen, a to bez možnosti vrácení platby. Svým podpisem stvrzuji, že jsem s touto skutečností seznámen a že s ní souhlasím.

...........................................................................................

podpis zák. zástupce žáka