Prezenční výuka od 10.5.

05.05.2021 12:58

Ráno v 7:30 se sejde 8.B u levého boku školy (u zelených vrat). Zde je v tento čas vyzvedne vyučující a odvede je do budovy. Výjimka platí pouze pro dojíždějící, kteří přichází dle příjezdu autobusu. Toto opatření je nezbytné pro zachování hygienických opatření.

V pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni antigeními testy na Covid. Testy se provádí neinvazivně, výtěrem z okraje nosu. Každý žák se pod dohledem učitele bude testovat sám. Pokud žák nebude v tyto dny ve škole, bude testovaný individuálně v den jeho příchodu. Prosím rodiče, aby v době kolem 8:00 byli dostupní na telefonu pro případ, že by test dítěti dopadl pozitivně.  

Vyučování bude probíhat podle plného rozvrhu prezenční výuky. Kvůli mimořádným opatřením se však v hodinách HV nebude zpívat a pro hodiny tělocviku se žáci nebudou převlékat v šatnách. 

Nástup na oběd probíhá organizovaně, aby byly zachovány homogenní třídní skupiny. Proto je možné, že žáci nepůjdou na oběd bezprostředně po poslední dopolední vyučovací hodině, ale se zpožděním. 

Pro umožnění vstupu do školy je nutné, aby žáci neměli žádné příznaky akutního onemocnění a aby měli respirátor nebo chirurgickou roušku.

V pondělí převezmete výpis z vysvědčení za první pololetí.