Práce pro žáky, kteří nechodí do školy

24.09.2020 10:31

Milí čtvrťáci, zdravím vás , kteří nechodíte do školy a posílám úkoly a učivo, abyste mohli pracovat doma.

ČESKÝ JAZYK - v pracovním sešitě ze 3.třídy dokončete str. 36 a 37 - slovesa. Pokračujte na str. 14 a 15 - podstatná jména. Z učebnice str. 6 cv. 7 přepište 4 řádky do sešitu /domácího nebo školního/  a nad slova napište číslicí slovní druhy. Dále str. 7 cv. 10 také do sešitu a také napsat slovní druhy nad slova.

MATEMATIKA - pracovní listy, z učebnice str. 4 - 8 některá cvičení ústně, některá napište do školního sešitu.

PŘÍRODOVĚDA - přečtěte si v učebnici str. 5 - 7, zápis do sešitu přírodovědy posílám na WhatsApp.

VLASTIVĚDA - přečtěte si v učebnici str. 6 a 7, v pracovním sešitě zkuste list 3 A, 3 B. Pokud nebudete vědět, nechte pracovní sešit až do školy.