Práce pro žáky, kteří nechodí do školy - 29. 9. 2020

29.09.2020 08:34

Milí čtvrťáci, doufám, že jste si užili prodloužený víkend. Moc vás zdravím a přináším práci, kterou dělají vaši spolužáci ve škole.

ČESKÝ JAZYK - nový pracovní sešit 4. tř. - str. 2 / ve cv.1 vynechte úkol c, e /, jinak celou stránku. Opakujte si řady vyjmenovaných slov. Do školního sešitu z učeb. str. 28 napište cv. 6 - doplňujete i - y.

MATEMATIKA - nový pracovní sešit 4. tř. - str. 3, pracovní list č.4 z minulého týdne.

VLASTIVĚDA - v učebnici si přečtěte str. 10, 11 nahoře, 12 nahoře, 13 - vrátíme se k tomu ve škole. Dále str. 14 a 15 + pracovní sešit - list 5 A

ČTENÍ - čítanka str. 15 až 18, popř. vlastní knížka - čtěte, čtěte, čtěte....a zapisujte do čteníčka.

Mějte se hezky, těším se, až se zase všichni setkáme ve škole. R. D.