Práce na 8.6. - 12.6.

07.06.2020 21:37

Milé děti, vážení rodiče, pomalu už stříháme metr do konce školního roku a přestože si část učiva přesuneme do 4. ročníku, máme ještě kousek práce před sebou :

Český jazyk - opakování slovních druhů - učebnice str. 66/3 - písemně, vyzkoušej si diktát - 104/4, 106 - ústně (písemně - cv.2 + a) - vyber 5 sloves a použij ve větách jednoduchých - vzpomeneme si na označení - věta jednoduchá - VJ; souvětí - S), str.107 - písemně 1a); P.S.38, 39/1,2,3,4

Písanka - str. 27

Matematika - učebnice - 126/13,15 - písemně z každého cv. 2 sloupečky, projdi si str. 127,128 - nové !!! - dělení např.120:2 - u čísla 120 si zakryji nulu, vypočítám 12:2=6 a nulu opět přidám - výsledek je 60...., písemně  127/4 - z každého sloupečku 3 příklady; 128/8 - také z každého sloupečku 3 příklady; Minutovky - str.16; P.S. - 2.díl - 21/4,5,6,7; 22/8,9,10,11; 23/2, 30/11

Ns - učebnice str. 65, P.S. str.58

Nezapomínej číst svou oblíbenou, rozečtenou knihu :-)

Přeji všem pohodové dny - ještě vydržte - blíží se vytoužený cíl - PRÁZDNINY. Radka Vrbatová