Práce na 6. - 8. 4. 2020

05.04.2020 20:50

ČESKÝ JAZYK - pokračujeme ve vyjm. slovech - učebnice str. 76, cv. 4 do školního sešitu, ostatní cv. ústně.

                            Dokončení vyjm. slov po P - učeb. str. 77, cv. 3 můžete napsat do sešitu, ostatní ústně.

                            V pracov. sešitě str. 19 a 20.

MATEMATIKA - učebnice str. 97 cv. 2, 3, 4 a str. 109 - část ústně, část do sešitu.

Přeji vám hezký, sluníčkový týden. Až budete mít něco hotové, zase posílejte fotečky. Nezapomínejte, prosím, číst nějakou hezkou knížku.

Pište na WhatsApp, popř. na mail. adresu : romana.dobihal@seznam.cz