Práce na 25. - 29.5.2020

24.05.2020 18:15

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti,

od tohoto týdne platí tato práce samozřejmě pouze pro děti, které nenastupují do školy :

Český jazyk - učebnice - str. 91, 93 - vyjmenovaná slova po Z (naučíme se), písemně - 91/3 - s každým rozluštěným slovem utvoř a napiš větu, popros, aby Ti někdo nadiktoval diktát 91/4, 93/1 - přepiš věty s vyjmenovanými slovy a u všech slov ve větách urči slovní druhy číslicí nad slova, P.S. - str.28,29 - 28/1 dole - pomůže Ti učebnice str.92.

Písanka - str.22

Čítanka - 135-136 - zkus odpovědět na otázky ze textem

Matematika - P.S. 1. díl - str. 28, 2. díl - str.19, Minutovky str. 14, učebnice - str. 99 - písemně cv. 15,16,17,18.

Náš svět - učebnice - str. 50-53, P.S. - str. 49 (na 2 týdny).

Přeji poklidný týden. Radka Vrbatová