Práce na 23. - 27.3.

23.03.2020 08:15

Vážení rodiče, milé děti,

doufám, že jste všichni v pořádku. Před námi je další týden učení doma, proto posílám další práci. Rozvrhněte si ji do celého týdne, každý den vypracujte část. 

Český jazyk : učebnice str. 73 - zopakujte vyjmenovaná slova po P, str. 74 - vyjm. slova PÝCHA, PYTEL, PYSK a slova příbuzná, cvičení 2 písemně ostatní ústně. P.S. str.17, učebnice str. 75 - vyjm. slova NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL a slova příbuzná, písemně cv.4, ostatní ústně - cv.5 pouze doplnit i,í/y,ý. P.S. str.18. 

Písanka str.8 - cv nahoře - podstatná jména v závorkách doplňte ve větách do správných tvarů - např. Pozval jsem kamaráda na výlet. - podstatná jména barevně podtrhejte. Cv. dole - napište slova v množném čísle - "je toho více než 1" - tak jako ve větách ze str.6. Str.9 - nahoře zkuste doplnit přísloví - pokud si nebudete vědět rady - nevadí - napište pouze ty věty, které budete bezpečně umět doplnit. Cv. dole určitě zvládnete - doplnit vhodná slovesa do vět - slovesa opět barevně podtrhněte.

Čtení - Modroočko - další 2 kapitoly - 1 na víkend - str.83 - 89. Čítanka - str. 105 - přečtěte si básničku , na str. 106 - Popletenou pohádku - do sešitu vypracuj úkoly za textem -1.- stačí pouze číslo, cv. 2 - asi 10 vět.

Matematika - učebnice str. 88/8-11 - vyberte 2 cvičení a napište do sešitu, ostatní ústně, str.92/7-12 - opět 2 cvičení do sešitu - k úlohám stačí napsat pouze příklady. Minutovky str. 10,11. P.S. II - str. 4/ 7,8,9,10. Str.9,10 - opakujeme násobilku.

Náš svět - máme tu už jaro - připomeňte si, kdy jaro začíná, jarní měsíce, jaké počasí je na jaře, jak se na jaře oblékáme, pozorujte, jak se příroda probouzí. přečtěte si v učebnici str. 36, pak vypracujte v P.S. str. 44.

Prosím opakujte stále násobilku, vyjmenovaná slova, děti - každý den rodičům nahlas přečtěte kousek buď úkolu ze čtení nebo ze své oblíbené knížky. Pomáhejte rodičům - můžete se mi pochlubit výsledky například pečení, vaření, vyrábění - fotkou na mail : radka.vrbatova@zssidliste.cz. Taktéž kdyby Vám něco nešlo, s něčím si nevěděli rady, využijte tento mail nebo můj telefon. 

Přeji poklidné dny, moc na Vás myslím a těším se, až se uvidíme. R.Vrbatová