Práce na 18.3. - 20.3.

17.03.2020 20:54

Vážení rodiče, milé děti. Moc Vás zdravím a posílám další "nálož" učení. Prosím, založte si nějaký procvičovací sešit - stačí 1 na matematiku i český jazyk. Stačí i volné listy, ale ty si shromažďujte v nějakých deskách. Do tohoto sešitu pište zadaná cvičení z učebnice. Děkuji.

Tak - jdeme na to : Český jazyk : Zopakujte si slovní druhy - předložky, spojky, částice a citislovce z učebnice str. 64-66 - písemně do sešitu 64/3 opsat a podtrhat předložky, 65/2, 65/1 dole, 66/1. Zbylá cvičení si projdětě ústně. 

Matematika : Minutovky II str.6/12a, str.8, učebnice str.83/6,7,8,9 ústně, str.84 slovní úlohy - do sešitu pouze příklady ke slovním úlohám. Pracovní sešit II str.2/7,8,9.

Písanka str.6 - cvičení nahoře je jasné - ke každému obrázku vymyslet 3 věty rozkazovací, cvičení dole - napsat věty v množném čísle - všeho je více než jedno. První věta : Chlapci si kupují nové sešity. Tatko pokračovat dále.

Čtení i pro víkend : přečtěte další 2 kapitoly z Modroočka - str.75 - 82.

Náš svět : opakujte, co už umíme - zopakujte si s rodiči roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, datum svého narození a adresu bydliště, nově také názvy planet. V pracovním sešitě budeme pokračovat až příští týden. 

Přeji všem pohodové dny. Radka Vrbatová