Práce na 17. 3.

17.03.2020 10:41

Český jazyk - včera jste si přečetli o příslovcích, dozvěděli jste se, že se na ně ptáme otázkami KDE?, KAM?, KUDY?, KDY?, JAK? a slova,kterými odpovídáme, jsou příslovce. Například : tady, včera, zítra, pomalu, rychle, daleko, blízko, brzy, tam, tudy, vesele, smutně,  pyšně, skromně, velmi, červeně, žlutě, .....

Dnes si zopakujte předložky. Ty už umíme z druhé třídy. Projděte si stranu 64 v učebnici, několik spojení předložky s podstatným jménem - podle obrázku v učebnici - můžete napsat do školního sešitu. Např. na stole, do tašky,na okně, ....... V pracovním sešitě dokončete stranu 10.

Nezapomeneme také na vyjmenovaná slova. Dnes mám pro vás velice těžký úkol - naučte se zpaměti vyjm. slova po Z - v učebnici jsou na str. 93. Trochu jsme skočili v učebnici, ale nebojte se, vrátíme se. Možná, že už za chvíli někdo bude vyjm. slova po Z umět. Zítra budeme pokračovat v prac. sešitě.

MATEMATIKA - dnes budeme pracovat z učebnice str.83 cv.6, 7, 8, 9 - pokud vás někdo kontroluje, říkejte příklady ústně, pokud pracujete sami, pište příklady do sešitu. Na str. 84 jsou slovní úlohy - k nim napište jen příklad do sešitu.