Práce na 14. - 17. 4.

13.04.2020 20:57

Srdečně vás všechny zdravím. Doufám, že jste si užili Velikonoce, že jste načerpali energii ze sluníčka a hlavně, že jste si odpočinuli. Děkuji za všechny krásné vzkazy, fotečky a videa. Mám opravdu moc šikovné žáky ve třídě. Je vidět, že jste pomáhali rodičům. Za to vás moc chválím. A teď už k další práci:

ČESKÝ JAZYK  - v učebnici si projděte citoslovce na str. 66 - už jsme si o nich povídali ve škole, nemělo by to 

 být pro vás nic nového. Cv. 1 a 5 napište do sešitu / cv.5 je diktát /. V pracovním sešitě nám zbývají cv.1, 2, 3 

na str. 12. Dále v učebnici str. 78 projděte ústně cv. 1, 2, 3 a na str. 80 se můžete začít učit novou řadu vyjm.

slov po S. Je to cv. 1.

MATEMATIKA -  učebnice str. 98 cv. 8, 9, 10, 11 a str. 110 část cvičení písemně a část ústně.

PÍSANKA - str. 11 nahoře doplňte a co nejlépe přepište přísloví.