Práce na 14.10.

13.10.2020 19:34

ČJ - učebnice s. 22/13 - napište do domácího sešitu, a/ stačí slova očíslovat 1. - 7. podle abecedy, b/ jen ústně; s. 22/14 - přečíst, ústně rozdělit na jednotlivé věty; a/ vypracovat podle ČT s. 154, 155 do domácího sešitu   M - učebnice s.13, 14 - kdo nepotřebuje, nemusí dělat cv. 1, cv. 2 nespojujte, ale stejné výsledky barevně rozlište, cv. 3 spojte různou pastelkou. Užijte www.matyskova matamatika 4.díl s. 13, . . .