Poznámky

03.03.2021 13:12

Smutný život za okupace

V březnu 1939 byly české země připojeny k Německu, Slovensko se odtrhlo a vytvořilo samostatný Slovenský stát a my jsme se nazývaly Protektorát Čechy a Morava. ČSR přestala existovat.Vládli zde Němci. Moc mělio gestapo. Ve šlolách se učila němčina, na obchodech i německé nápisy, český průmysl musel vyrábět zboží pro válečné potřeby. Byl nedostatek potravin - potravinové lístky, rozmohl se nepovolený obchod, mladíé lidi odváželi na práci do Německa, pronásledovali Židy. Nepohodlné lidi odváželi do koncentračních táborů na práci a na smrt.