Poznámky

12.05.2021 12:03

Vznik České republiky

1. ledna1993, 10,3 obyvatel,začala privatizace - přesun státního do soukromého vlastnictví, demokracie - vláda občanů prostřednictvím volených zástupců, ústava - dokument, obsahující základní zákony státu, moc dělíme na zákonodárnou - parlament - 2 komory - poslanecká sněmovna a senát, výkonnou - prezident a vláda, v čele vlády je premiér,  soudní - nezávislé soudy.