Poznámky

29.03.2021 15:09

Včela medonosná

Žije ve skupinách - včelstvech. Včelstvo žije v úlech. Složení - matka - samice, trubci - samci, několik tisíc dělnic. Dělnice se živí nektarem z květů a přeměňují  ho v med, dále sbírají pyl a uklízejí v úlu, vytvářejí vosk na plásty. Do plástů ukládají med, matka tam klade vajíčka. Vývoj - vajíčka - larvy / krmí je dělnice / - kukla / z nich se vylíhnou dělnice a trubci / larvy budoucí matky jsou krmeny hodnotnou mateří kašičkou /. Včely dělnice mají na obranu žihadlo s včelím jedem, po bodnutí zahynou. Trubci nemají žihadlo, živí se medem, na podzim hynou. Včelí matky se vyvíjejí v matečnících. Před jejich vylíhnutím  vyletí stará matka s částí včel, ty vytvoří kolem ní roj, usadí se na stromě a včelař je musí setřást a usadit do nového úlu. Užitek - med, vosk, mateří kašička, propolis, včelí med, opylování stromů. První potrava - kočíčky.