Poznámky

25.01.2021 11:02

Poznámky z přírodovědy

Srnec obecný

Je to lesní živočich, býložravec, přežvýkavec.Podle ročního období mění barvu srsti, Tak splyne s okolím. Samec  - srnec, samice - srna, mláďata -  srnčata. Samci narůstají na jaře parohy, na podzim je shazuje.Samice na jaře porodí jedno až dvě mláďata. Sají mateřské mléko - jsou to savci.Mají výborný sluh a čich. Zachraňují se útěkem. Jsou to sudokopytníci. Myslivci je v zimě přikrmují. Jejich počet regulují odstřelem. Při přemnožení škodí. Nesahat na opuštěná mláďata.