Pojmy pro orientaci - zeměpis

22.03.2017 13:32

STŘEDNÍ EVROPA:

Státy Střední Evropy + hlavní města, Alpy, Schwarzwald, Bavorský les, Durynský les, Harz, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Dolomity, Taury, Rýn, Dunaj, Inn, Mohan, Labe, Odra, Visla, Dráva, Varta, Bodamské jez., Ženevské jez., Balaton, Zemplínská Šírava, Bavorsko, Sasko, Ženeva, Curych, Mnichov, Stuttgart, Norimberk, Lipsko, Drážďany, Hamburg, Frankfurt nad Mohanem, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Regensburg (Řezno),  Linec (Linz), Graz (Štýrský Hradec), Salzburg, Innsbruck, Trnava, Košice, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Nitra, Žilina, Prešov, Wroclaw, Katowice, Krakow, Štětín, Gdaňsk, Mazurská jezerní plošina, Velkopolská nížina, Slezská nížina, Pomořanská jezerní plošina, Solná komora


ZÁPADNÍ EVROPA:

Britské ostrovy, Keltské moře, Lamanšský průliv, Irské moře, Biskajský záliv, Irsko, Dublin, Velká Británie, Londýn, Francie, Paříž, Monako, Belgie, Brusel, Nizozemsko, Amsterdam, Lucembursko, Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko, Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Korsika, Glasgow, Belfast, Cardiff, Edinburgh, Liverpool, Bristol, Strasbourg, Dijon, Lyon, Marseille, Bordeaux, Brest, Le Havre, Rotterdam, Seina, Loira, Rhona, Garonne, Rýn

SEVERNÍ EVROPA:

Skandinávský pol., Jutský pol., Norské m., Severní m., Balstké m., Skagerrak, Kattegat, Botnický záliv, Skandinávské pohoří, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island, Litva, Lotyšsko, Estonsko

Lofoty, Vestrály, Špicberky, Oslo, Bergen, Narvik, Stockholm, Malmö, Göteborg, Kiruna, j. Vänern, j. Vättern, Kodaň, Faerské o., Grónsko, Reykjavík, Vatnajökull, Hekla, Helsinki, Alandy, Vilnius, Riga, Tallinn

JIŽNÍ EVROPA:

Apeninský pol., Balkánský pol., Pyrenejský pol., Jaderské m., Tyrhénské m., Ligurské m.,  Biskajský záliv, Středozemní moře, Egejské m., Itálie, Vatikán, San Marino, Řecko, Andorra, Španělsko, Portugalsko, Gibraltar

Alpy, Pád, Pádská nížina, Apeniny, Pyrenejský pol., Sicílie, Sardinie, Etna, Vesuv, Kalábrie, Toskánsko, Řím, Benátky, Milán, Janov, Turín, Florencie, Neapol, Palermo

Peloponés, Kréta, Kyklady, Sporady (Severní a Jižní), Jónské ostrovy, Pindos, Atény, Soluň

Pyreneje, Ebro, Guadalquivir, Tajo (Tejo), Duero (Douro), Gibraltar, Gibraltarský průliv, Lisabon, Porto, Barcelona, Sevilla, Malaga, Madrid, Zaragoza, Baleáry, Mallorca, Menorca, Ibiza, Kanárské o.

RUSKO: Moskva, Sankt-Petěrburg, Kazaň, Omsk, Vladivostok, Ural, Kavkaz + Elbrus, Altaj, Sibiř, Východoevropská nížina, Západosibiřská nížina, pol. Kamčatka, pol. Čukotka, o. Sachalin, o. Nová země, pol. Krym, Černé moře, Azovské moře, Kaspické moře, Bajkal, Volha, Ladožské jez., Ob a jeho přítok Irtyš, Jenisej, Lena, Amur, Beringův průliv, Beringovo moře