Podzimní sběr papíru

21.01.2019 22:30

Na začátku listopadu se konal sběr papíru. Naše třída plná pilných sběračů se umístila na 2. místě.  Průměr přineseného papíru byl 84,6 kg na žáka. Za odměnu jsme šli  koncem prosince do kina na novou českou pohádku. Chtěla bych velice poděkovat všem dětem a rodičům za to, že jsme se společně celá třída zapojili a mohli jsme se s několika dalšími třídami radovat z výhry. Nejlepší sběračkou školy byla Yvetka Plešnerová, která přinesla 576 kg. Měli jsme i několik dalších dětí, které přinesly více než 100 kg . Ještě jednou všem velice děkuji.