Online výuka videochat 2

27.03.2020 16:40

Bohužel se nám nepodařilo spojit přes počítač, takže jsme ve spojení přes mobily.

1.Otevřít Google Play

2. Najít aplikaci Jitsi Meet

3.Nainstalovat Jitsi Meet do mobilu

4.Zadat heslo 5.BBorci2

5. měli byste být ve spojení a na ploše mobilu se vám objeví ikona

Jitsi Meet – Aplikace na Google Play

6. Když budete aplikaci ukončovat (tedy po skončení videohovoru), ťukněte na ikonu červeného sluchátka...tím se odhlásite

7. Opětovné přihlášení přes ikonu Jitsi Meet na ploše a pak po otevření ťuknout na 5.B