Omlouvání absence

04.09.2022 13:59

Pokud žák nepřijde do školy, je třeba o tom informovat třídní učitelku co nejdříve pomocí zprávy v aplikaci ŠkolaOnline nebo e-mailem. Nevadí, že se jedná např. o 1.den nemoci a ještě není známo, jak dlouho žák bude nucen zůstat doma. Je to nutné z důvodu péče o bezpečnost žáka a jako prevence záškoláctví.

Po návratu žáka do školy je třeba jeho celkovou nepřítomnost omluvit v aplikaci ŠkolaOnline. 

Při zasílání omluvenek se musí do aplikace ŠkolaOnline přihlásit svým jménem a heslem rodič, nikoliv žák.

Řádným důvodem absence je nemoc, návštěva lékaře či jiná nezbytně nutná překážka. Za účelem dovolené, nakupování apod. je možné žáka z vyučování uvolnit po předem podané a schválené žádosti (do 2 dnů třídní učitelce, od 3 dnů paní ředitelce), avšak maximálně na 5 dnů za školní rok.

Pokud abence žáka v konkrétním předmětu přesáhne za pololetí 20 % a vyučujícímu chybí dostatek podkladů pro hodnocení, může mu být pro uzavření známky navrženo komisionální přezkoušení.