Obsah třídní schůzky

16.09.2022 15:11

Třídní schůzka 15.9. 2022 , třída 3.B, učitelka Petra Havlíčková

Obsah:

 • Docházka – rodiče, kteří mi napsali přes WA, jsou omluveni. Mohou přijít kdykoliv jindy, domluvit se se mnou.
 • Rodiče mě informují o změnách (adresa, pojišťovna, telefon…)
 • Třídní důvěrníci – paní Řejhová, paní Holíková (za naši třídu se zúčastňují schůzek SRPZŠ, s nápady na zlepšení chodu školy je možno se obracet přímo na ně)

 

 1. Vzdělávání a chování:

Čj

 • Opravy obyčejnou tužkou mohou děti vygumovat a přepsat (to bývá ve slohu + literární výchově)
 • Opravy ve slově zakroužkovaném červenou tužkou budou děti psát pod cvičení za O: (nebudu označovat chybu ve slově, dítě ji musí najít)
 • Nemusíme opravovat párové souhlásky tak, jak jsme byli zvyklí (slovo jen napíšeme správně!)

Rozvrh – proběhne menší změna, dám rodičům vědět

 • Každé pondělí první hodinu bude diktát.
 • Každé pondělí odpoledne budeme dělat čtenářskou dílnu (donést vlastní knihu)

Začínáme v pondělí 26.9.!!!!!!!

 • Každé úterý budeme mít blok skupinové práce s knihou
 • Každé úterý budou mít děti úkol na týden ze čtení + odpovědi na otázky k četbě
 • Každou středu budeme mít blok českého jazyka, věnovaný slohu
 • Děti by měly znát z ČJ: tvrdé, měkké, obojetné, párové, abecedu, poznat podstatná jména, slovesa, určit rod, číslo, rozdíl věta a souvětí, rozdělení slov (nadřazené, podřazené, opozita…viz nástěnka ve škole)
 
 • Čtení knih – 5 knih na rok (knihu zapsat podle pravidel na papíru, který je nalepený na deskách sešitu)

Po špatných zkušenostech si budu zapisovat počet knih, které děti přečetly

 • Rychlost čtení, předložky číst dohromady s dalším slovem, melodie, pauzy, intonace - nepřehánět rychlost (nedrmolit)
 • Denně číst

 

MA

Děti mají umět:

 • Násobky 1,2,3,4,5 a 10
 • Zaokrouhlování
 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy o něco více, méně, krát více, méně + kolik mají dohromady

 

NS

Děti mají umět:

 • Rok, roční období, měsíce, dny v týdnu – budeme psát opakovací písemku
 • Čeká nás lidské tělo, město, ČR, vesmír, pohoří, vodstvo, dopravní, rostliny, živočichové

 

AJ

 • Některé děti nenosí úkoly!!!!!!!!!!
 • S problémy se obracet přímo na paní učitelky (Sechovcová, Léblová, Štětinová)
 • Léblová má zavedenou WA skupinu, ostatní paní učitelky jsou v kontaktech webových stránek školy (kabinet AJ - 317 850 063)
 • Zaplatit učebnice do AJ!!!!! (kontrola pokladny)

 

 

HV

 • Budu zkoušet písničky, zjistila jsem, že se některé děti ulévají, děti budou za píseň hodnoceny                 (2 krát/pololetí)

 

TV

 • Kraťasy! + boty, ve kterých se dá běhat (děti nesmí běhat bosy)

 

Větší písemné práce

do konce září, do té doby opakujeme

 

Domácí úkoly každý den

 • V pondělí jen opravy z diktátů a ČJ š
 • V úterý odpovídání na otázky na týden
 • Odevzdávání sešitů – sedáme si při zaznění svého jména

(zjistím, kde nedal)

Některé děti mi zapomínají sešity odevzdávat!!!!

 

Asistentka sdílená ke 3 dětem

 • Asistent pedagoga pomáhá především pedagogovi – paní Klára Dobřenská

 

Jiné:

 • Pokladna – doplnit 1 300 Kč minimálně /450 + 150 + 300 (nejazyková skupina), cca 620 (nejazyková skupina) + 350 Kč/

(faktury k nahlédnutí má u sebe paní hospodářka Švejdová)

 

 • Kapesníky a štávy (hrneček?) – kdo nedonesl, může v průběhu měsíců donést, seznam si vedu u sebe

 

 • Pravidelné kontroly penálů, víc per, ne tužky, na které musí děti tlačit
 
 • Přes den neberu telefony a většinou nečtu zprávy, pokud nedám vědět, že jsem s tím srozuměna, nepočítat s tím, že něco zařídím.
 
 • Odchody domů mám napsané z družiny, budu se řídit podle toho

         V družině jsem v ST a ČT

 • Děti, které nechodí do družiny se v době polední přestávky samy pohybují po areálu školy, rodiče si s nimi domluví pravidla chování + mohou navštívit internetovou učebnu (nebo si tam půjčit věci na hraní)

 

 • Vyzvedávání:

„z ruky do ruky“ v průběhu dopoledního vyučování a v průběhu odpoledního vyučování

Odcházejí samy, pokud mají lísteček nebo info na WA, po odpoledním vyučování v průběhu polední přestávky. Jindy NE!!!!!! Samotné je nesmím pustit ani před školu.

 • Odcházení po výuce

Děti budou chodit se mnou do šatny, pouštět je budu ze šatny ((kvůli bezpečnosti), autobusy děti normálně stíhají

 

 • Bruslení má být 11. a 12. měsíc
 • O plavání se jedná (na jaře podle peněz)

 

 • Když jsou děti nemocné:

-Omlouvat přes WA, SMS, popřípadě elektronickou ŽK ve Škole online.

Preferuji WA.

-Dítě musí být omluveno do tří dnů nejpozději. Absence omluvy po třech dnech by mohla vést k tomu, že by nepřítomnost dítěte mohla být brána jako neomluvená.

-Učitel nemusí informovat rodiče, že dítě nedorazilo do školy, ozývá se rodiči jen v případě, že neobdržel omluvenku do tří dnů.

-Pokud je nemocnému dítěti hodně zle, odpočívá, léčí se (nemusí mít nutně všechno z prac. sešitů hotové)

-Pokud jsou děti na tom již lépe, budou se snažit sehnat si prac.sešity a dělat, počítat, číst.

 

 • Zákaz energetických nápojů, nikotinových sáčků, elektronických cigaret
 • Mobily zůstávají v šatně

 

 • Ředitelské volno

24. 10., 25.10. + 26, 27.10 – podzimní prázdniny + 28.10 svátek

18.11. den po svátku

22.12. dva dny před Štědrým dnem – vše ekonomické důvody

 

 • Doučování již probíhá zatím v pátek pro určené děti, během září se dohodnu na jiném termínu kvůli pátečnímu sboru a ukulele

 

 • Ovoce do škol 1/měsíčně na 1. stupni

 

 • Zapomenuté klíče od šaten – půjčit v kanceláři a potom vhodit do schránky, hlídat si cedulky u klíčů

 

 • Kdo má problém s Online školou (ŽK), nahlásí paní zástupkyni Křížové (všem přišly přihlašovací údaje do mailů)
 
 • Sběr bude – možno schraňovat papíry (konec října)
 
 • Zprávy z poraden rodiče nosit nemusí, dostávají se k výchovné poradkyni přes datovku
 
 • Výlety

-Hulice na jaře?

-Šternberk (jaro)?

-divadlo vlakem (Praha, Tábor)?

-závěrečný výlet dvoudenní plánuji v červnu

 

Případní zájemci o sponzoring výletů, pomůcek do třídy, knih do třídní knihovničky jsou vítáni.