Obnovení prezenční výuky

29.11.2020 18:43

Vážení rodiče, milí žáci, od zítřka 30. listopadu je obnovena prezenční výuka celého 1. stupně ZŠ, ale za přísných hygienických opatření. Vstup do školy je ráno organizován po skupinách, aby nedocházelo k mísení žáků různých tříd. Naše třída 4. A se bude setkávat před budovou vpravo od hlavního vchodu v 7,50 -  7,55 hod. Prosím, dodržujte přesně čas!!! Před námi i po nás se setkávají další třídy, tak abychom odcházeli podle harmonogramu. Všichni žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní jídelně ( kromě konzumace oběda). Od zítřka mají všichni žáci přihlášené obědy. 

Hodiny anglického jazyka budou probíhat v rámci celé třídy, žáci se nebudou míchat do skupin. V pondělí bude učit celou naši třídu p. uč. Léblová, ve středu a ve čtvrtek bude učit celou třídu p. uč. Sechovcová. Takto budou mít všichni žáci možnost "nasbírat" známky z angličtiny u své paní učitelky.

Protože zatím nemůže probíhat cvičení v rámci tělesné výchovy ani zpívání při hudební výchově, budou tyto hodiny využívány k procvičování učiva hlavních předmětů.

Rozvrh hodin je platný tak, jak byl upraven před distanční výukou - s posunutou polední přestávkou v pondělí a úterý. Jinak beze změn. Zítra tedy máme odpolední vyučování - končíme ve 14,25 hod.

Nezapomeňte do tašek připravit podle rozvrhu - učebnice a sešity + pracovní sešity na ČJ, MAT, AJ. Důležitý je ručník !!! a náhradní roušky  na výměnu během dne !!!

Nezapomeňte klíčky od šatní skříňky a čip na oběd, notýsek, žákovskou a čteníčko. A samozřejmě přibalte dobrou náladu. Zlobení nechte doma pod postelí. Moc se na vás na všechny těším.

Mějte se moc krásně, přeji všem spokojenou a klidnou dobu Adventu a moc děkuji všem za prima spolupráci při distanční výuce. S pozdravem R. Dobíhalová