Nové informace

09.09.2020 19:26

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji koronavirové situace byla odvolána informativní třídní schůzka, která se koná vždy na začátku září. Proto budu nové informace psát na tyto stránky. Určitě také čtěte aktuality v ÚVODU webových stránek naší školy a sledujte každý den zápisy dětí v notýsku či žákovské knížce. 

Na doporučení ministra zdravotnictví bude od zítřka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Zítra tedy vybavte své děti rouškami. Každý by měl mít 2 v uzavíratelném sáčku. Při práci ve třídě děti roušku sundají, v ostatních prostorách musíme roušku používat. 

Výuka probíhá obvyklým způsobem, větší pozornost věnujeme hygieně. Nástupy na obědy zatím nejsou pravidelně ve stejnou dobu, snahou je, aby se potkávaly třídy ze stejného ročníku a aby se nemíchalo velké množství tříd. V době poledních přestávek bude pro děti fungovat  školní klub. Jeho provoz bude zahájen s ohledem na počasí. Vzhledem k tomu, že se zde budou potkávat děti z různých tříd, budou v klubu nutné roušky. Za příznivého počasí je tedy pro děti lepší pobyt venku. 

Výuka tělesné výchovy bude také za pěkného počasí probíhat venku, proto by děti měly být vybaveny vhodným oblečením a obutím. Do tělocvičny je opět nutná obuv se světlou podrážkou / tak jako v minulých letech /. V listopadu a prosinci by se mělo uskutečnit bruslení /v rámci tělesné výchovy/. Zkontrolujte proto včas brusle. 

Přeji všem úspěšný start do nového školního roku, hodně zdraví a klidu. Krásné slunečné podzimní dny.                                                                                                            R. Dobíhalová