NJ- domácí práce

11.03.2020 11:58

1:. ústně 10 -15 vět vypravování  - der Hund Sit

2. s.28 tabulka mn.č. umět + PS34/20 věty napsat v mn. č.

3. slovíčka l2 do slovníčku + umět

4. napsat projekt Meine Tiere (popsat 2 zvířata) pomocné věty PS: s 37 + uč. s.26

5. slovíčka  L3 napsat do slovníčku  + umět

6.L3 gern-rád, lieber- raději, am liebsten- nejraději, gut-dobře, besser- lépe,am besten nejlépe PS: s.38/1,2 postupuj podle vzorů + 39/3,4

7.uč. s38-39 opsat do ŠSgramatiku - perfektum + s.33 přečíst a přeložit do ŠS +33/3.2 odpovědět na ot.