Německý jazyk

09.05.2020 20:10

V učebnici 69/3 si zopakujte číslovky 11 - 100.Ústně si je procvičte v učebnici 69- 70/ ve cv. 4 - 7, v PS 60/4, 61/ 6 - 7. Dle přiloženého dokumentu si vypište předložku IN a určování času. Projděte si cvičení v učebnici 70/8b a 70/9. Ke kontrole prosím cvičení PS 60/5, 61/8. Dobrovolně můžete poslat i 60/1 a 61/9, obojí také z pracovního sešitu. Termín odevzdání - nejpozději pátek  15.5. do 15 hodin.

Hodiny NJ 6.docx (16732)