Německý jazyk pokračování -SL

19.03.2020 11:30

procvičování minulého času PS: 40/8,9, 42/14,16,17