Německý jazyk jazyková skupina

11.03.2020 10:55

Přeložit - str.10 / text,11 / 3.2, 12 / 3.5, 13 / 4.1, 4.2 . Ze cv. 3.2 na str. 11 vypsat slovesa a vytvořit infinitiv. Str.11 / 3.3 přiřadit k sobě odpovídající věty. Zopakovat si celou gramatiku na str. 15 - 17, naučit se slovíčka L 2 (str. 31 - 32 )