Německý jazyk do 7.5.

26.04.2020 17:48

Moji milí němčináři, děkuji těm, kteří plní své úkoly včas, i když to zdaleka nejsou všichni... Práce bude tentokrát na 2 týdny, jsou 2 volné pátky. Končíme 6.lekci. Ke kontrole prosím cvičný test ( PS 57 -58), bez cvičení 5 +9. Vysvětlivky - cv.1- doplníte členy ein/e ve 4.pádu. Cv.2 - do 1.mezery sloveso ze závorky ve správném tvaru, do 2 mezery, před podstatné jméno, opět ein/e ve 4.pádu. Ve cv. 3 - překlad- nezapomeňte na členy a na to, že v každé německé větě musí být podmět - př. 2.věta- Hrají si rádi = oni si hrají rádi

 Termín odevzdání  tentokrát do čtvrtka do 15,00 hodin.

Pokud ještě nemáte napsaná slovíčka lekce 7, napište si je, výslovnost přikládám. SZ L 7.docx (19972)