němčina do 21.4. -SL

14.04.2020 19:19

Ahoj všichni, děkuji těm, co mi poslali vypracované listy. Budeme pokračovat - lekce 4. Je pro vás částečně opakování. Potřebujete si zopakovat předložky se 3.+4. pádem. - an - na svisle,u,k ,auf - na vodorovně,hinter - za, in - v, do, neben - vedle, über - nad, unter - pod, vor - před, zwischen- mezi. Při otázce wo - kde - 3. pád - takže použiješ členy dem, der, dem. Při otázce wohin - kam - 4.pád - členy den, die,  das - projdi si stranu 48 v učebnici

1. zkuste mi poslat odpovědi emailem - Wo ist Max? s. 41 + s.42 wohin mit den Sachen - podle obrázku  čísla 4,5,6. Dále porovnávejte dva obrázky s.43 První větu tam máte. Der Computer war in dem Sessel(počítač byl v křesle) - 3.pád Ich stelle den Computer auf den Tisch. - 4.pád Zbytek vět mi pošlete, abych věděla, že tomu rozumíte.

2. Můžete se podívat na www.umime to - pokud tam máte přístup. Můžete procvičovat předložky se 3. + 4. pádem - rozhodovačka                                                                                                                                           3. Dumy -Wir wohnen 1 - Möbel - předložky - L4.doc (278016)