Návrat do školy po karanténě

29.09.2020 18:18

Vážení rodiče,

prosím oznamte do školy negativní výsledek testu Vašeho dítěte, aby bylo možné zajistit výuku. Pokud bude mít alespoň polovina žáků 4.C negativní výsledek testu na Covid-19  a budou se moci vrátit do školy, budou se učit samostatně a nebudou spojeni s jinou třídou.

Informaci stačí sdělit např. formou SMS na tel. číslo 734 417 764. Děkuji za spolupráci,

B. Křížová