Nástupy_do školy a na oběd od 30.11.2020

29.11.2020 13:41

Nástupy_do školy a na oběd od 30.11.2020.pdf 

    Vážení rodiče, milé děti, 
výuka v MOV bude od 30.11.2020 realizována podle výše uvedeného částečně upraveného rozvrhu. Úpravy jsou spíše "kosmetické". V rozvrhu, který jsem rozesílala i e-mailem, jsem se snažila zpřehlednit drobné změny i odchody na oběd v konkrétní dny.
   V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat.
   Všichni žáci, kteří se od 30. 11. budou vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, mají obědy přihlášené. (Jejich případné odhlášení je třeba řešit individuálně.)
Odděleně ve stejné skupině budou trávit čas i děti přihlášené do školní družiny. Zde je ale možné skupiny spojovat, ovšem pouze v rámci ročníků.
   Z důvodu zachování homogenních skupin je v rozvrhu uveden také rozvrh vydávání obědů ve školní jídelně pro MOV.    
   Zároveň mají všichni žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (- kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko - epidemiologické zásady (časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, pravidelné větrání atd.).
   Dítě, které jeví známky onemocnění (zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel, rýma, bolest břicha, nevolnost,……), do školy nesmí vstupovat. Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude dítě umístěno do tzv. izolační místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce, který si ho musí osobně vyzvednout ve škole. Žák nemůže ze školy odejít sám. Zákonnému zástupci bude doporučeno informovat dětského lékaře.
   Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Podle sdělení vedení ZŠ Sídliště Vlašim upravila Radomíra Daňková