Matematika

25.06.2020 23:16

Milí deváťáci,

máte za sebou poslední týden tohoto školního roku, jehož druhé pololetí bylo pro nás všechny neobvyklé a hlavně nečekané. Před vámi už je jen poslední den a vysvědčení. Ve vašem případě zároveň poslední den celé docházky na naši školu. Právě teď by se slušelo bilancovat, hodnotit, chválit či kárat. To říká rozum, ale prsty chtějí na klávesnici „vyťukat“ jediné slovo - KONEC! Všichni Vy, kteří jste v „době koronavirové“ opravdu tvrdě pracovali, mi rozumíte…:-)

Takže nebudu bilancovat, pouze připomenu, že v prvním článku, který jsem uveřejnila na našich webových stránkách po uzavření škol, jsem psala, že nastalá situace bude snad pro nás všechny cennou zkušeností. Věřím, že opravdu byla, ale dodávám – kéž by se nikdy neopakovala…:-)

Přeji vám i vašim rodičům krásné léto plné radosti a pohody. Užijte si prázdniny tak, jak si je děti mají užít, protože těmi dětmi budete už jen malou chvíli...:-) Načerpejte síly, které budete v září na nových školách potřebovat. Ať se vám studium na nich daří a hlavně ať vás baví. Blanka Křížová