Matematika na období do 3. 4.

30.03.2020 15:32

Ahoj 6. A!

Tak jsem se po týdnu dočkala (!) a mám od vás všech vypracovanou práci. Prosila bych dodržovat časově zadané úkoly a ještě jedna věc : podepisujte se, podle jména v emailu nelze vždy rozpoznat, o koho se jedná. A pak : je to i slušnost. Určitě jste si to v hodinách informatiky říkali.

Kdo potřeboval poradit a ozval se, tak jsme to, doufám, vyřešili, kdo se neozval, předpokládám, že látku Prvočísla a čísla složená pochopil a umí. Proto vypracujete test č. 2, který mi VŠICHNI pošlete nejpozději do středy 1. 4.  (a není to Apríl).

1. Z následujících čísel vyber všechna prvočísla :

    512, 63, 7, 111, 56, 1205, 67, 225, 19, 600, 109, 168, 82005, 3, 99, 125, 15, 1, 81, 490, 21, 53, 55.

2. Z předcházející skupiny čísel si vyber tři libovolná složená čísla a napiš je jako součin prvočísel.

To je celý test.

Společní dělitelé, největší společný dělitel - nové téma do školního sešitu

Přečtěte si slovní úlohu A na s. 84 - 85 i s řešením. Je jasné, že 1 člen netvoří družstvo, proto mohou být družstva se 2 členy (ze ZŠ Severní bude takových družstev 10 a ze ZŠ Jižní 35), nebo s 5 členy (pak budou ze ZŠ Severní 4 družstva a ze ZŠ Jižní 14 družstev) a nebo s ......... doplň si sám.

Společné dělitele našla Anička tak, že si vypsala všechny, ale opravdu VŠECHNY dělitele obou čísel a našla mezi nimi ty, kteří jsou u obou čísel. Mezi všemi děliteli je důležitý ten největší. To poznáme brzy ve slovních úlohách. Proto si to pamatujte.

Společné dělitele lze hledat také pomocí prvočíselného rozkladu čísel (85/B), ale komu to nepůjde nebo tomu nebude rozumět, netrapte se s tím. Stačí umět ten první způsob.

Procvičte si hledání společných dělitelů na s.85/1,2 a 86/3, 5 - společné dělitele tří, nebo i více čísel, hledáme stejně jako dvou čísel.

Největší společný dělitel zapisujeme takto : D(12, 16) = 4 nebo D( 50, 100, 150) = 50 - zapamatujte si !

Zapište si do sešitu a pamatujte si :

Pokud mají dvě ( nebo více) čísla jediný společný dělitel 1, říkáme, že jsou NESOUDĚLNÁ.

Čísla s více než jedním společným dělitelem nazýváme čísla SOUDĚLNÁ.

Pokud se vám bude lépe pamatovat formulace ze s. 86 v tabulce dole, je to také v pořádku. Důležité je, abyste tato čísla poznali.

Až toto celé projdete, vypočítejte si : 86/6, 87/7, 8, 9. Řešení těchto příkladů mi pošlete do neděle 5. 4.

A ještě vzkaz pro rodiče :

Vážení rodiče, bylo by možné, abych z mailů, ze kterých se mnou vaše děti komunikují, vytvořila skupinu, na které bych s dětmi, případně s vámi řešila společné věci? Připojte mi, prosím, vaše stručné vyjádření, až budou vaše děti odesílat své práce. 

Děkuji za spolupráci.

Přeji vám všem, dětem i rodičům, pevné zdraví a dostatek sil.

Valerie Průšová