Matematika a praktika z matematiky na období do 15. 3.

11.03.2020 11:27

M- Dělitelnost dvěma - opsat do šk. sešitu 2 tabulky na s.75, podle nich vypracovat do šk. sešitu :74/A, B; 75/2,5celé; 76/6,7.                                                                                                                                                           Dělitelnost třemi - pročíst s.76 + 77/C,D; do šk. sešitu opsat obě tabulky na s. 77, podle těchto pravidel vzpracuj s. 77/1,2 ; 78/3,4.+ domácí úkol na volném listu, který jste dostali 10. 3. ve škole

Praktika z M -  s. 121/2A, 123/2, 3 - na podepsaný volný list papíru